My Funky Conky: Advanced Conky Setup for n00bs

My Funky Conky: Advanced Conky Setup for n00bs
Κατά καιρούς με πιάνει η διάθεση να έχω διάφορες πληροφορίες στην επιφάνεια εργασίας μου. Όχι τόσο για λόγους ευχρηστίας ή ενημέρωσης, έτσι κι αλλιώς σπάνια βλέπω το desktop μου, αλλά γιατί είναι όμορφη εικόνα και οι συνθέσεις που επιλέγω να υλοποιήσω, αποτελούν για μένα πρόκληση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η όλη προσπάθεια να μου δίνει μια αίσθηση ικανοποίησης και δημιουργίας.

Η δυνατότητα προβολής πληροφοριών στο desktop γίνεται με διάφορα βοηθήματα (gadgets, widgets, desklets κλπ.) και σε όλα τα λειτουργικά. Κανένα όμως από αυτά δεν μου έδωσε την αίσθηση ελέγχου και το όμορφο αποτέλεσμα που μου δίνει το conky. Το conky είναι ένα ελεύθερο και ελαφρύ πρόγραμμα το οποίο εμφανίζει διάφορες πληροφορίες και ενδείξεις του συστήματός μας στην επιφάνεια εργασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε linux διανομή καθώς και BSD λειτουργικά.

Πέρα από την αναλυτική τεκμηρίωση στο δικτυακό του τόπο, σχετικά με την σύνταξη του αρχείου ρυθμίσεων και τις παραμέτρους που μπορούμε να αλλάξουμε, υπάρχουν πάρα πολλά αξιόλογα θέματα με αναλυτικές οδηγίες και έτοιμα αρχεία ρυθμίσεων. Διαλέγοντας από αυτά τις ενδείξεις που μας ενδιαφέρουν, μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας ιδανικό αρχείο ρυθμίσεων.

Ανάμεσα στα howtos που έχω δοκιμάσει κατά καιρούς αναφέρω αυτά που με βοήθησαν να δημιουργήσω τη σύνθεση που χρησιμοποιώ τώρα:

Γενικά:

Το σύστημα της εγκατάστασης είναι ubuntu 8.10 και η έκδοση του gnome 2.24.1. Αυτό σημαίνει ότι θα περιγράψω εγκαταστάσεις με βάση repositories ή deb πακέτα, αλλά το conky μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε διανομή από τον package manager που διαθέτει ή ακόμη και από τον πηγαίο κώδικα.

Τα διάφορα scripts που χρησιμοποιώ τα τοποθετώ μέσα στο home μου και στον κρυφό φάκελο που δημιουργώ με το όνομα .scripts. Πρόσθετες γραμματοσειρές τοποθετούνται μέσα στο home και στον κρυφό φάκελο .fonts. Αν δεν υπάρχει τον δημιουργώ. Αυτός είναι ο τρόπος εγκατάστασης γραμματοσειρών στο gnome 2.24 και γι αυτό ανέφερα την έκδοση. Σε παλιότερες εκδόσεις η εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο για την αντίστοιχη έκδοση.

Το αρχείο ρυθμίσεων του conky ονομάζεται .conkyrc, βρίσκεται μέσα στο home μας και είναι κρυφό. Αυτό σημαίνει η . (τελεία) μπροστά από αρχεία ή φακέλους και για να τα δούμε, τσεκάρουμε στον nautilus από το View την επιλογή Show hidden files ή πατάμε Ctrl+H.

Ειδικά:

Τo .conkyrc που χρησιμοποιώ, μπορείτε να το αντιγράψετε όπως είναι και να το χρησιμοποιήσετε, αρκεί να αλλάξετε κάποιες παραμέτρους ή δεδομένα, σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία. Τα κυριότερα από αυτά είναι: το γράμμα που αντιστοιχεί στη διανομή που χρησιμοποιείτε, τα σημεία προσάρτησης των δίσκων ή partitions που έχετε, το όνομα χρήστη και ο κωδικός σας στο Gmail, το  όνομα του interface του δικτύου σας αν δεν είναι ίδιο με το δικό μου,  καθώς και ο κωδικός της πόλης σας σύμφωνα με το weather.com, ώστε να έχετε ένδειξη για τον καιρό.

Δημιουργία του .conkyrc:

Οι πληροφορίες που μπορούμε να εμφανίσουμε περιορίζονται μόνο από το διαθέσιμο χώρο, τη φαντασία και τις γνώσεις μας. Κατά καιρούς, εκτός από τα στοιχεία που θα περιγράψω παρακάτω, είχα ενδείξεις θερμοκρασίας, rss feeds, τα προγράμματα που εκτελούνταν καθώς και ημερολόγιο.

conky

To .conkyrc που χρησιμοποιώ τώρα αποτελείται από τα εξής συστατικά:

 1. Το τμήμα που περιγράφει τη γενική εμφάνιση και το χρώμα της γραμματοσειράς (χρειάζεται σε κάθε αρχείο  ρυθμίσεων)
 2. Πληροφορίες για το σύστημα
 3. Ημερομηνία
 4. Email
 5. Μουσική
 6. Ενδείξεις σκληρών δίσκων
 7. Δίκτυο
 8. Καιρός.

Κάθε ένδειξη εμφανίζεται με τη σειρά που βρίσκεται στο αρχείο, έτσι αλλάζοντας αυτή τη σειρά, αλλάζει και η θέση της ένδειξης στην επιφάνεια εργασίας. Αν δεν θέλουμε να εμφανίσουμε κάποια από τις παραπάνω πληροφορίες, απλά αφαιρούμε τον τμήμα που είναι υπεύθυνο γι αυτή. Αντίστοιχα, αν δεν θέλουμε όλες τις επί μέρους ενδείξεις πχ. να εμφανίζεται η εξωτερική μας ip στις πληροφορίες δικτύου, αφαιρούμε το τμήμα που είναι υπεύθυνο για την ένδειξη.

1. Εμφάνιση:

Στο τμήμα αυτό οι πιο σημαντικές επιλογές είναι το σημείο που θέλουμε να έχουμε τις ενδείξεις στην οθόνη (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά), η απόσταση από τις άκρες της, αν θέλουμε να βρίσκονται σε δικό τους παράθυρο σαν ξεχωριστή εφαρμογή και το χρώμα της γραμματοσειράς. Επέλεξα η έξοδος να είναι επάνω στην επιφάνεια εργασίας χωρίς να ξεχωρίζει. Για να το πετύχω αυτό, εκτός από τις ρυθμίσεις στο .conkyrc, επέλεξα από τις ρυθμίσεις του compiz και συγκεκριμένα στο Window Decoration, να βάλω Shadow Offset X και Y ίσο με μηδέν, για να μην έχω σκιά στο περίγραμμα.

Για το χρώμα της γραμματοσειράς υπεύθυνη είναι η παράμετρος default_color στην οποία μπορούμε να δώσουμε τιμές της μορφής: white, black, grey ή το χρώμα ακριβώς που θέλουμε, δίνοντας τα 6 ψηφία που αντιστοιχούν στην html γραφή του, πχ. για το μαύρο: 000000.

system

2. Πληροφορίες για το σύστημα:

Στο αντίστοιχο τμήμα αντικαθιστούμε το γράμμα που εμφανίζει το logo της διανομής μας. Εδώ το u για Ubuntu στη σειρά:
${font OpenLogos:size=16}u${font} Kernel: ${alignr}${kernel}. Αντίστοιχα:
h = Opensuse
i = Pardus
u = Ubuntu
y = xfce
B = Arch Linux
E = CentOS
J = Debian
K = Edubuntu
N = Fedora
Q = Gentoo
T = Gnome

date

3. Ημερομηνία:

Μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή πειράζοντας τις παραμέτρους και την εμφάνιση, αλλάζοντας το μέγεθος και το είδος της γραμματοσειράς.

email

4. Email:
Πρέπει να δώσουμε τα στοιχεία του gmail μας στο σημείο: –username=ΧΧΧΧΧΧΧ –password=ΧΧΧΧΧΧΧ. Επίσης πρέπει να εγκαταστήσουμε το πακέτο conkyemail, αφού προσθέσουμε το παρακάτω repository:

deb http://ppa.launchpad.net/m-buck/ubuntu intrepid main

music

5. Μουσική:

Από το παραπάνω repository εγκαθιστούμε το conkyexaile και αν θέλουμε αλλάζουμε το γράμμα H, που εμφανίζει την κασέτα, ώστε να εμφανίσουμε κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σύμβολα. Την αντιστοιχία γραμμάτων – συμβόλων μπορούμε να τη δούμε εδώ.

disks

6. Ενδείξεις σκληρών δίσκων:

Στο αυτό τμήμα επαναλαμβάνεται το βασικό κομμάτι καταχώρησης για κάθε partition ή δίσκο που θέλετε να έχετε ένδειξη. Φυσικά αλλάζετε το όνομα συσκευής και το αντίστοιχο σημείο προσάρτησης, όπως ισχύουν στο δικό σας σύστημα. Για παράδειγμα στην παρακάτω καταχώρηση:

${font Pie charts for maps:size=14}7${font} ${voffset -5}My Book:
${voffset 4}${fs_used /media/My Book}/${fs_size /media/My Book} ${alignr}${fs_bar 8,60 /media/My Book}

αλλάζοντας τη λέξη My Book με το όνομα μιας δικής σας συσκευής και βάζοντας όπου /media/My Book το σημείο προσάρτησής της, θα έχετε την δική σας αντίστοιχη καταχώρηση.

network

7. Δίκτυο:

Σε αυτή την καταχώρηση θα πρέπει να αλλάξετε το όνομα του interface (στην περίπτωσή μου ath0) με το αντίστοιχο δικό σας, όπου εμφανίζεται. Αν θέλετε ένδειξη της εξωτερικής σας ip, θα πρέπει στο τμήμα Public IP: ${alignr}${execi 600 /home/fog/.scripts/ip.sh}, να αλλάξετε τη λέξη fog με το δικό σας username και να τοποθετήσετε το script ip.sh μέσα στο φάκελο .scripts, αφού το κάνετε εκτελέσιμο.

Download ip.sh script

weather

8. Καιρός:
Στη συγκεκριμένη ενότητα χρειάζεται μόνο να αντικαταστήσετε τον κωδικό της πόλης που θέλετε, όπως τον δίνει το weather.com, όπου υπάρχει η μεταβλητή –location=GRXX0004. Ο κωδικός GRXX0004 είναι για την Αθήνα.

Προσοχή:
1. Η αντικατάσταση της ονομασίας του network interface και του κωδικού της πόλης, πρέπει να γίνει σε όλα τα σημεία που αυτά εμφανίζονται. Έτσι θα πρέπει να επιλέξετε Replace All για το ath0 με το δικό σας, πχ wlan0 και το ίδιο για το GRXX0004 με το δικό σας, πχ. GRXX0013 για Πάτρα.

2. Για να εμφανιστούν σωστά τα σύμβολα και οι γραμματοσειρές, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να τοποθετήσετε στο φάκελο .fonts τις απαραίτητες γραμματοσειρές. Απλά αποσυμπιέστε στο home σας τα περιεχόμενα του αρχείου: fonts.tar.bz2

Αυτόματη εκκίνηση του conky:

Για να ξεκινάει το πρόγραμμα αυτόματα, δεν έχουμε παρά να προσθέσουμε από το System -> Preferences -> Session μια νέα καταχώρηση για το conky. Αν χρησιμοποιούμε compiz, καλό είναι να εξασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αφού έχει ολοκληρωθεί η εκκίνηση των διαφόρων εφέ. Για να γίνει αυτό, φτιάχνουμε ένα script με το όνομα .conky_start.sh με τα παρακάτω περιεχόμενα, αυτό εξασφαλίζει καθυστέρηση εκκίνησης του conky 30 δευτερολέπτων, το κάνουμε εκτελέσιμο και καταχωρούμε αυτό, αντί για το conky, στο Session:

#!/bin/bash
sleep 30 && conky;

Download: myconkyrc

ΥΓ. Ο παραπάνω οδηγός είναι αφιερωμένος στο φίλο που πριν 2-3 χρόνια βοήθησα να έχει την πρώτη του επαφή με το Linux και συγκεκριμένα με το Debian. Εγκατάσταση, ρυθμίσεις και ότι χρειάζονταν και πριν λίγες μέρες τον άκουσα να λέει σοβαρά πως αυτοί που χρησιμοποιούν Ubuntu, το κάνουν γιατί δεν ξέρουν να ρυθμίσουν το Debian.

Advertisements

28 thoughts on “My Funky Conky: Advanced Conky Setup for n00bs

 1. panemorfo! to problima me ta linux einai oti einai enoxlitika customizable :P. Auto pou 8elo na po einai trogesai na ftiaxeis kati panemorfo kai otan to katafereis to 8aumazeis 5 lepta kai xanarxizeis gia kati allo 😛 Tora pou metakomisa se mac os x edo einai kalutera eutuxos den exei bgei akoma ekeino to programataki gia themata sta leo. elpizo na katalabaineis ti 8elo na po :S

  • @TSIRKO,
   Και να δείς που νόμιζα οτι είμαι ο μόνος τρελός, που οταν καταφέρει κατι στο Linux, για το οποίο χαράμισε αρκετές εργατοώρες…. το γκρεμίζει μετα απο μερικές ώρες… 😛

 2. 1. πολύ καλός οδηγός
  2. πραγματικά όμορφο το desktop σου

  Μετά από τόσα και τόσα χρονια χρήσης windows και όλες αυτές τις ώρες να κάνω το desktop μου να φαίνεται ακόμα πιο όμορφο, μονο όταν περάσεις σε Linux μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει customize. Οι δυνατότητες που έχεις ειναι πραγματικά «εκνευριστικά άπειρες» και στήνεις ενα από τα ποιο όμορφα/λειτουργικά συστήματα εξολοκλήρου στα μετρα σου…

  παραθέτω και το δικό μου ταπεινό desktop 🙂

  • @PanosS,
   Ξέρω ακριβώς τι εννοείς. Πριν περάσω στο linux είχα ασχοληθεί με το να κανω όμορφο το desktop των windows, ανάμεσα στα άλλα που τους άλλαζα. Υπήρχαν δυνατότητες αλλά προέρχονταν από προγράμματα. Έφτιαχνες ένα όμορφο desktop αλλά τρέχοντας προγράμματα και τσεκάροντας κουτάκια, αυτό ή το άλλο.

   Εκείνη την εποχή, τα περισσότερα από αυτά ήταν σε beta εκδόσεις, (θυμάμαι ονόματα όπως samurize, stardock, icon packager, window blinds κλπ.) και πείραζαν βάρβαρα το shell και dlls. Μπορούσε άνετα να καταλήξεις να προσπαθείς να «χακάρεις » τον explorer, για να έχεις ξανά desktop.

   Φαντάζομαι τώρα θα υπάρχουν ακόμα περισσότερα προγράμματα αλλά τη χαρά του πλήρη ελέγχου και του απόλυτου customization, μόνο στο linux μπορείς να την έχεις. 🙂

   To desktop σου είναι λιτό και όμορφο πολύ. Το αντίθετο από την δική μου υπερβολή. 🙄

   Gdesklets για τις ενδείξεις, cairo clock και με κάθε, επιφύλαξη cairo-dock . (τα docks με τα skins δεν ξεχωρίζουν εύκολα :what: )
   Όμορφο!!! :yes:

 3. Γενικά τα πάντα sτο Linux είναι διαφορετικα, το διαφορετικό όμως για μένα δεν είναι στα εργαλεία/προγράμματα κλπ κλπ κλπ υπάρχει διαφορά κουλτούρας και νοοτροπίας. Βέβαια δεν τα εκθειάζω γιατί είναι λογικό να υπάρχουν και ελλείψεις…αλλά αγαπά το λειτουργικό σου με τα ελαττώματα του (!) και κάτι ακόμα και παντελώς άσχετο…

  Έχω φάει τα forum εδώ και 1 βδομάδα να βρω λύση σε ένα «πρόβλημα» που έχω…στο laptop μου θέλω να έχω την λειτουργία που έχω και σε αλλα λειτουργικά (βλ OSX, Windows) με το touchpad, προσομοίωση δηλαδή του click and drag με το ποντίκι…αυτό σε touchpad μεταφράζεται σε double click «κρατάς» το δεύτερο και κανεις drag.

 4. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι θες να κάνεις, είπα σήμερα να μην πιω δεύτερο καφέ και να τα αποτελέσματα. 😛
  Αυτό που πιάνω, είναι ότι θες να κάνεις μεταφορά αρχείων σε στυλ drag and drop πχ. από το fire manager στο desktop ή απλά να αλλάξεις θέση σε κάτι πάνω στο desktop με το touchpad. Αν λοιπόν κατάλαβα καλά, σε μένα αυτό γίνεται χωρίς καμμία ρύθμιση (macbook+msi wind με ubuntu) κρατώντας το αριστερό πλήκτρο πατημένο, αφού επιλέξουμε το αρχείο και μεταφορά όπου θέλουμε από το touchpad.

  Αν θες ή λες κάτι άλλο, απλά αγνόησε το παραπάνω. :secret:

 5. χμμ περίπου αυτό αλλα χωρίς να χρησιμοποιείς τα κουμπιά του touchpad…δηλαδή αν στο OSX η στα windows κάνεις 2 click πάνω στο touchpad (όχι με τα κουμπιά, απλά «χτυπάς» 2 φορες ελαφρά το touchpad) και την δεύτερη φορα δεν σηκώσεις το δάχτυλο σου από αυτό αλλα απλά το μετακινήσεις, προσομοιώνεις αυτό που περιεγραψες παραπάνω (αριστερό click από τα κουμπιά και κουνάς το δάκτυλο σου)

  Δεν ξέρω αν έχεις χρησιμοποιήσεις ποτέ αυτή τι λειτουργία σε άλλο λειτουργικό αλλά προσωπικά το θεωρώ απίστευτα βολικό σε σχέση με τα κουμπιά που πρέπει να χρησιμοποιείς 2 χερια, ή 2 δάχτυλα.

  Ο λόγος που δεν μπορώ να βγω λύση είναι ότι δεν μπορώ εύκολα να το περιγράψω με κείμενο 🙂 🙂

  Ευχάριστο πάντως και συγγνώμη που σου spamaro τα σχόλια

 6. Μάλλον κατάλαβα. Αυτό όμως που κατάλαβα το κάνει σε μένα χωρίς ρύθμιση. Δες ένα βιντεάκι που τράβηξα τώρα στο msi με ubuntu. Η λήψη είναι με φωτογραφική και ψιλοχάλια αλλά φαίνεται ο φάκελος και πως με ένα δάχτυλο και χωρίς πλήκτρα, μόνο 2 χτυπήματα, τον μεταφέρω στο desktop.

  (Μια φορά για παρακολούθηση του φακέλου και μια επανάληψη για το χέρι μάλλον χρειάζεται να το δεις. Η …σκηνοθέτης απέτυχε να τα δώσει όλα μαζί 😛 )

  d’nd video

  Μην ανησυχείς για τα σχόλια, εξάλλου συζήτηση κάνουμε και αν λυθεί και το πρόβλημα ακόμα καλύτερα.

 7. Αυτό ακριβώς εννοούσα! Δεν μπορούσες να το περιγράψεις καλύτερα… πραγματικά ευχάριστο που μπήκες στο κόπο.Bεβαια τώρα με έβαλες σε σκέψεις, αφού στο msi σου γίνετε κανονικά στο δικό μου acer τι πρόβλημα υπάρχει ? Την επομενη φορα που θα ξανά ρωτήσω θα χρησιμοποιήσω το βιντεάκι σου 🙂

 8. Λοιπόν τώρα που εντοπίστηκε ακριβώς το πρόβλημα, έκανα μια μικρή έρευνα με τις κατάλληλες λέξεις. Το αποτέλεσμα ήταν να εμφανιστούν αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις και σχετική αναφορά για bug. Βέβαια κρατάει από αρκετά παλιά, αλλά αναφορές του προβλήματος φτάνουν ως πρόσφατα.

  Σε αυτή εδώ τη συζήτηση βρήκαν αρκετοί λύση στο πρόβλημά τους με το παρακάτω:

  sudo sh -c «echo options psmouse proto=exps > /etc/modprobe.d/psmouse.modprobe»
  και μετά restart.

  Δεν ξέρω τι έκδοση έχεις κλπ. αλλά μπορείς να ρίξεις μια ματιά και ελπίζω να σε βοηθήσει. 🙂

 9. Και έτσι απλά το πρόβλημα εξαφανίστηκε, αυτό εννοούσα στο προηγούμενο post, η διαφορα στο linux είναι ότι υπάρχουν άτομα που πάντα έχουν όρεξη να βοηθήσουν.

  ξανά ευχάριστο για όλα 🙂

 10. Βλέπεις οι απόψεις είναι σαν τις κωλοτρυπίδες, όλοι έχουν από μία. Εγώ θα έλεγα ότι Debian έχει όποιος έχει Ubuntu και πολύ ελεύθερο χρόνο.

  Το ίδιο ακριβώς θα έλεγα και το Linux γενικότερα και το άκουσα από άνθρωπο που έχει ξοδέψει χιλιάδες ώρες πάνω στον υπολογιστή κάνοντας debug για να γράψει 150 γραμμές κώδικα: «Linux is cheap if your time doesn’t worth anything». Αν ο χρόνος σου έχει αξία και θέλεις να είσαι παραγωγικός παίρνεις ένα mac…

  Πάντως πραγματικά, αν έχεις χρόνο και μεράκι μπορείς να φτιάξεις πολύ όμορφο desktop με τα εργαλεία που δείχνεις. Παλαιότερα είχα φτιάξει κι εγώ κάτι παρόμοιο με Fluxbox, gkdesklets κλπ.

  Αυτό που ποτέ δεν είδα όμως, είναι ένα όμορφο, πραγματικά πρωτότυπο login screen το οποίο π.χ. θα πέφτει από ψηλά… ή θα έχει κάτι fancy & hax0rish maybe!

  Πάνε χρόνια (2003-4) που δεν σπαταλάω χρόνο σε τέτοια πράγματα. Σε λίγο όμως θα έχω ένα lenovo laptop για Linux testing και σκέφτομαι σοβαρά να του περάσω Gentoo x86 επάνω για «πολλά γούστα», αφού MacOSX δεν τρέχει nativelly και τα Windows είναι σπατάλη του hardware 😛

  atma’s last blog post..Duplicity: Μια απλή κι ασφαλής λύση για backup σε Ubuntu intrepid 8.10

 11. Ο χρόνος έχει την αξία που του δίνει ο καθένας μας. Άλλος θέλει να είναι «παραγωγικός», άλλος να τον «σπαταλάει, παίζοντας».

  Με τις γενικεύσεις μπορεί να φαίνεσαι 😎 κάποια δεδομένη χρονική στιγμή σε κάποιο συγκεκριμένο κοινό, αλλά είναι κι ένας καλός τρόπος ώστε κάποια άλλη στιγμή να καταπιείς τη γλώσσα σου. :sealed:

  Μεγάλη κουβέντα αυτή που έχει ειπωθεί: Όσο μαθαίνεις περισσότερα, τόσο αντιλαμβάνεσαι πόσα λίγα ξέρεις. :fool:

 12. Το θέμα του χρόνου για μένα δεν είναι σαν την άποψη …που όλοι έχουν από μια. Θα έλεγα πως είναι σαν το νόμισμα. Το ίδιο πράγμα αν μας αρέσει, βρίσκουμε χρόνο να το κάνουμε και δημιουργικοί ή χαρούμενοι αισθανόμαστε, ενώ αν δεν το γουστάρουμε δε βρίσκουμε χρόνο ή είναι σπατάλη και βλακεία. Αν μου πει κάποιος δε γουστάρω να ψάχνομαι ή δεν μου αρέσει η νοοτροπία του linux, αν και δε συμφωνώ, το βρίσκω απόλυτα σεβαστό και το καταλαβαίνω.

  Δεν έχω χρόνο όμως για κάτι που θέλω, εκτός πραγματικά σπανίων περιπτώσεων, δεν το παίρνω και στα σοβαρά. Χρόνο δε βρίσκουμε συνήθως για ότι δεν γουστάρουμε. Ή δεν βρίσκουμε γιατί θέλουμε κάτι άλλο περισσότερο και δε χωράνε όλα στη ζωή μας. Για ότι μας αρέσει, θα κόψουμε το λαιμό μας, τον ύπνο μας, τον καφέ μας και κάπου θα βρούμε χρόνο. Οπότε αυτό περισσότερο σα δικαιολογία το βλέπω ή προσπάθεια να κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.

  Αλλά και αυτό το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Δέκα φορές ξεκίνησα να μάθω προγραμματισμό και μου γυρνάνε τα σωθικά. Λέω λοιπόν «θέλει χρόνο» και το αφήνω. Ίσως όταν μεγαλώσω. 😛 Παράλληλα περνάω 2 βράδια ρυθμίζοντας ένα αρχειάκι, για να μου βγάλει ωραία συννεφάκια στην οθόνη χωρίς πρακτική σημασία, μόνο γιατί μου αρέσει.

  Αυτό όμως που θεωρώ αξιολύπητο, δεν θέλω να το καταλάβω και τα άτομα που το κάνουν τα έχω στον …πάτο της τροφικής αλυσίδας, είναι οι τύποι που περνάνε τη μισή ζωή τους κάνοντας το εξής: Τριγυρνάνε σε forum με θέμα το linux κλπ. και το μόνο που κάνουν είναι να λένε τι σπατάλη χρόνου είναι να βάλεις linux, τι χρονοβόρο είναι, πόσο αργόσχολοι είναι αυτοί που το κάνουν κλπ. Αυτοί οι τύποι σπαταλάνε το μισό τους ελεύθερο χρόνο να δείξουν σε αυτούς που κυνηγάνε το στόχο τους ότι χάνουν το χρόνο τους.

  Loosers με copyright για μένα. :harhar:

 13. Hey thanx for the tutorial. I cant even read but i made it 😀
  In your orjinal text you have assigned the device as ath0. To make it work i changed all of them to eth0 for my config everything works perfect with cable on the other hand i does not respond to my wireless whhich is wlan0.When i change all of them to wlan0 it works again. My question is How can i make it detect both of them or at least the connected to internet something like if/ifnot
  Can you please help me on this?

  • Ok, debugging it’s over 🙂

   Delete carefully sections NETWORK and WEATHER. BOTH. Then download this txt. It’s ready for wlan0 and eth0, with «if/else.

   1. Paste the code in the end of .conkyrc.
   2. Change the path of ip script. (here: /home/fog/.scripts/ip.sh, 2 changes)
   3. Change city code in WEATHER. (here: GRXX0004, replace all with yours)
   4. Save and restart conky.
   5. Tell me the result.

   Testing myself, swapping between wireless and wired network on the fly. Weather works too.
   Hope this helps.

 14. Thanks for the reply but working all night on it i figured out the problem when changing devices i used ctrl+f in gedit than make «find and change» so i only changed only «ath0″s to «eth0». then i see the other devices you have assigned in the original file eth eth1. I changed one of them to wlan0 and fixed it. But i have another question for you if you dont mind 😀
  I wanted to add the cpu temperature to this file. The acp thing didnt works for me except battery my acp folder is empty. I think it is about my comp. then i installed lm-sensors but i couldnt make them work do you have a script for that here is my lm sensor output in case you need
  —————————————————————-
  coretemp-isa-0000
  Adapter: ISA adapter
  Core 0: +45.0°C (high = +85.0°C, crit = +85.0°C)

  coretemp-isa-0001
  Adapter: ISA adapter
  Core 1: +47.0°C (high = +85.0°C, crit = +85.0°C)
  ————————————————————-

 15. Hey! dont care my previous message i fixed it. Now it looks like this
  here, thanx anyway 😀
  By the way, it is very nice to see geek girls around. Keep doing what u are doing, nice to meet you. 😀
  Note: it would be better if it is in english i ve already stumbled it, as it is all in greek i dont know how much it ll help me in future but maybe it ll help you go up in google ranks somekinda 😀

  • Έχεις δίκιο. Ο editor του wordpress σε συνδιασμό με τις μετατροπές σε html ή κάτι τέτοιο, «πειράζει» το script. Το έσβησα σαν κείμενο και το ανέβασα σαν αρχείο έτοιμο. Κάνε το download και μετά εκτελέσιμο και παίζει. Μόλις το δοκίμασα. 🙂

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s